Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Fianaisean Iehòbha

Gàidhlig

Èist Ri Dia Agus Fan Beò Gu Sìorraidh

Tha an Cruithear ag iarraidh a stiùireadh, dìonadh agus a toirt dhuinn beannachdan.

Ro-ràdh

Air sgàth gràdh aig Dia air mac-an-duine, tha Dia a’ teagaisg daoine san dòigh beatha as fheàrr.

Ciamar a dh’Èisteas Sinn ri Dia?

Feumaidh sinn a dh’àithneachadh dè nì sinn agus cò cuidichidh sinn leis.

Cò an t-aon Dia Fìor?

Faodaidh tu ainm ag ionnsachadh agus lorg a-mach mu dheidhinn na buadhan aige.

Dè Mar a Bha Beatha Ann am Pàrras?

Tha a chiad phàirt den Bhìobaill a’ toirt dhuinn cunntas air.

An Tuil Mhòr—Cò a dh’Èist? Cò Nach do dh’Èist?

Dè bha diofaraichte mu dheidhinn beachdan aig daoine?

Dè Tha Sinn ag Ionnsachadh Bhon Tuil Mhòr?

Chan ann dìreach seann-eachdraidh.

Cò a Bha Ann an Iòsa?

Carson a tha e cudromach a bhith eòlach air?

Dè Tha Bàs Iòsa a’ Ciallachadh Dhutsa?

Tha e a’ dèanamh beannachdan mìorbhaileach comasach dhuinn.

Cuin a Thig am Pàrras Talmhainn?

Tha am Bìoball ag innse na tachairtean ri tighinn nuair a thig an t-àm.

A Bheil Iehòbha ag Èisteachd Rinn?

Dè seòrsa rudan as urrainn dhut a bhruidhinn ris mu dheidhinn?

Ciamar a Gheibh Thu Beatha Thoilichte Dha Do Theaghlach?

Tha an Chruithear den teaghlach a’ toirt seachad a’ chomhairle as fheàrr.

Dè Nì Sinn Airson Dia a’ Thoileachadh

Tha rudan ann a tha gràin aige gu dearbh agus feadhainn eile a tha gràdh aige air.

Ciamar a Sheallas Thu Fhèin Dìlseachd do Iehòbha?

Bidh an àilgheas agad a bhith dìleas a’ thoirt buaidh air do co-dhùnaidhean.