Tha an Leabhar-obrach Coinneimh seo a’ toirt seachad clàr-ama agus stuth-rannsachaidh airson prògram seachdaineil am Bìoball a leughadh, agus airson aon de na coinneamhan seachdaineil aig Fianaisean Iehòbha.