Ionnsaich ciamar a bhios am Bìoball gad chuideachadh le ceistean mòra na beatha seo.