Skip to content

Fianaisean Iehòbha

Tagh cànan Gàidhlig

Carson Nach Gabh Sibh Ionnsachadh Anns a’ Bhìoball?

Tha milleanan de dhaoine a’ faighinn freagairtean anns a’ Bhìoball. An còrdadh e riut a bhith nam measg?

Dè Thachras Aig Cùrsa Sgrùdadh a’ Bhìobaill?

Air feadh an t-saoghail tha fios gu bheil Fianaisean Iehòbha a’ tairgse prògram sgrùdadh a’ Bhìobaill an asgaidh. Faic ciamar a tha e ag obrachadh.

Dè thachras aig talla coinneimh?

Seall agus chì thu fhèin.

Iarr Cùrsa anns a’ Bhìoball an Asgaidh

Gabh cothrom air faighinn tuilleadh eòlais air a Bhìoball an asgaidh, aig àite agus àm freagarrach dhut fhèin.

Coinneamhan Co-thionail Fianaisean Iehòbha

Faigh a-mach càite a bheil sinn a’ coinneachadh agus ciamar a tha sinn a’ dèanamh adhradh.