Alé annan ròt enformasyon

Alé annan sou-méni-a

Alé annan somèr-a

Témwen Jéova-ya

Kréyòl gwiyanè

Program asanblé réjyonal 2017

Enfòrmasyon

Enfòrmasyon

RÉINYON ÈSPÉSYAL

BÉTÈL Proklamatèr batizé ki gen 35 an ouben mwens, é ki anvi sèrvi o Bétèl divèt prévwè alé réinyon enfòrmasyon-an vandrédi aprémidi. Yé ké anonsé lèr ké koté réinyon-an ké fèt pannan enfòrmasyon-yan.

LÉKÒL POU ÉVANJÉLIZATÈR RWAYONM-AN Pyonyé ki gen ant 23 ké 65 an é ki anvi fè plis annan yé ministèr envité alé réinyon enfòrmasyon-an dimanch aprémidi. Yé ké anonsé lèr ké koté réinyon-an ké fèt pannan enfòrmasyon-yan.

 ENFÒRMASYON

AKÈY Rèsponsab-ya la pou idé ou. Byen kolaboré ké yé, é swiv sa yé ka di lò ou ka garé ou loto, lò ou ka alévini annan sal lasanblé-a, lò ou ka rézèrvé chèz, èksétéra.

BAGAJ KI PÉDI Mennen tout bagaj roun moun bliyé annan sèrvis bagaj ki pédi. Si ou pédi roun kichoz, alé wè annan sa sèrvis-a. Ou pouvé mennen la osi timoun ki pédi. Mé a pa roun gardri. Véyé ou timoun épi gardé yé òbò zòt.

BATENM Si i pa gen ròt enfòrmasyon, chèz-ya ki douvan lèstrad-a rézèrvé pou kandida batenm-yan. A la yé divèt asiz anvan diskour batenm-an koumansé sanmdi bonmanten. Yé chak ké mennen roun mayoben korèk ké roun sèrvyèt.

CHÈZ Sonjé lézòt-ya. Rézèrvé chèz pou ou fanmi, pou moun ki ka vini annan menm loto ki ou, pou sa ki ka viv ké ou, ouben pou sa ki ka étidyé Labib-a ké ou. Pa mété anyen asou ròt chèz ya.

OFRANN Pou ou byen profité di roun bon lasanblé ki ké idé ou vini pli pròch di Jéova, yé mété asé chèz, matéryèl vidéyo ké sonorizasyon, ké bokou ròt kichoz ki ka kouté byen chè. Ofrann ou anvi fè ka pèrmèt péyé tout sa bagaj-ya, ké soutni aktivité Rwayonm-an toupatou asou latè-a. Pou sa pli fasil pou ou, i gen plizièr bwèt pou ofrann annan sal lasanblé-a. Tout ofrann byen vini. Kolèj santral-a ka roumèrsyé ou pou ou jénérozité lò ou ka soutni avansman aktivité Rwayonm-an.

PRÉMYÉ SÉKOUR Pa bliyé ki sa sèrvis-a la pou bay prémyé swen ROUNSO si i gen roun IRJANS.

VOLONTÈR Si ou anvi idé annan travay i gen akoz di lasanblé-a, alé sèrvis volontèr.

Organizé pa Kolèj santral Témwen Jéova