Alé annan ròt enformasyon

Alé annan somèr-a

Byen kouté répons sa késyon-yan

Byen kouté répons sa késyon-yan
  1. A kisa ki « lalwa Jézi Kris » ? (Gal. 6:2)

  2. Kouman nou pouvé fè sa lalwa Jézi Kris ka di lò pésonn pa ka wè nou ? (1 Cor. 10:31)

  3. Kouman nou pouvé fè sa lalwa Jézi Kris ka di annan ministèr-a ? (Luc 16:10 ; Mat. 22:39 ; Actes 20:35)

  4. Poukisa lalwa Jézi Kris pi gran pasé lalwa Moyiz ? (1 Pierre 2:16)

  5.   Kouman moun ki maryé ké paran-yan pouvé fè sa lalwa Jézi Kris ka doumandé annan yé fanmi ? (Éph. 5:22, 23, 25 ; Héb. 5:13, 14)

  6. Kouman ou pouvé fè sa lalwa Jézi Kris ka di lò ou lékòl ? (Ps. 1:1-3 ; Jean 17:14)

  7. Kouman nou pouvé kontan nou konpanyen, kou Jézi té kontan nou ? (Gal. 6:1-5, 10)