Alé annan ròt enformasyon

Alé annan sou-méni-a

Alé annan somèr-a

Témwen Jéova-ya

Kréyòl gwiyanè

Program asanblé sirkonskripsyon 2017-2018 ké sirvéyan sirkonskripsyon-an

Pa abandoné, kontinyé fè sa ki bon menm !

Pa abandoné, kontinyé fè sa ki bon menm !

 MATEN

 • 9.30 Lanmizik

 • 9.40 Kantik 77 ké lapriyè

 • 9.50 Fè sa ki bon menm : poukisa sa difisil ?

 • 10.05 Diskour ki gen kat parti : Annou pa simen pou lachè

  • Annou itilizé mwayen kominikasyon asou entèrnèt ké sajès

  • Annou chwazi anmizman ki konvénab

  • Rézisté kont lanvi

  • Annou asiré nou avénir

 • 11.05 kantik 45 ké enfòrmasyon

 • 11.15 Annou kontinyé fè sa ki bon pou tout moun

 • 11.30 Diskour batenm

 • 12.00 Kantik 63

 APRÉMIDI

 • 13.10 Lanmizik

 • 13.20 Kantik 127 ké lapriyè

 • 13.30 Diskour piblik : « Pésonn pa ka tronpé Bondjé. » Kisa sa lé di ?

 • 14.00 Étid di La Tour de Garde

 • 14.30 Kantik 59 ké enfòrmasyon

 • 14.40 Diskour ki gen trwa parti : Annou kontinyé simen pou lèspri

  • A pou nou gen bon labitid étidyé Labib-a

  • Annou itilizé prensip ki annan Labib-a pou gidé nou annan nou lavi

  • « Pa lésé to lanmen pozé »

 • 15.40 Sa nou ké rékolté si nou pa ka lésé fatig baré nou

 • 16.15 Kantik 126 ké lapriyè