Alé annan ròt enformasyon

Alé annan sou-méni-a

Alé annan somèr-a

Témwen Jéova-ya

Kréyòl gwiyanè

Kouté Bondjé ou ké viv pou tout-tan

 PARTI 13

Kisa nou divèt fè pou fè Bondjé plézi?

Kisa nou divèt fè pou fè Bondjé plézi?

Abandonnen sa ki mal. 1 Corinthiens 6:9, 10

Si nou kontan Jéova, nou pa ké fè bagaj i rayi.

Jéova pa lé nou vòlò ni bwè tròp. I pa lé nou drogé nou kò ni pran tabak.

Bondjé rayi moun ki ka tchwé moun é ki ka fè avortman. I rayi osi lò dé madanm ouben dé wonm ka kouché ansanm. Jéova ka kondannen moun ki toujou lé plis bagaj é moun ki ka briga.

Nou pa divèt bay idol ladorasyon, ni pran kontak ké lespri mové ni ké moun ki mouri.

Lò Paradi-a ké vini, i pa ké gen plas pou moun ki ka fè mové bagaj.

 Fè sa ki byen. Matthieu 7:12

Pou nou fè Bondjé plézi, nou divèt éséyé fè kou li.

Ou ké montré ki ou kontan lézòt si ou janti é jénéré ké yé.

Montré ki ou drèt annan ou zafè.

Fo nou pardonnen san forsé.

Palé lézòt di Jéova é di kouman i ka aji (Isaïe 43:10).