Alé annan ròt enformasyon

Alé annan somèr-a

Entrodiksyon

Entrodiksyon

Bondjé kou roun papa ki plen ké lanmou. 1 Pierre 5:6, 7

A Bondjé ki kréyé nou. I ka pran swen di nou. Kou roun papa plen ké lanmou ki ka pran bon désizyon pou édikasyon so timoun, Bondjé ka anprann tout moun pi bon fason pou yé viv.

Bondjé ka anprann nou lavérité asou bagaj enportan ki ka fè nou tchò kontan é ki ka bay nou espwar.

Si ou ka kouté Bondjé, i ké gidé ou, i ké protéjé ou é i ké édé ou jéré tout moman difisil.

Sa ki pi bel ankò: ou ké viv pou tout-tan!

 Bondjé ka doumandé nou kouté l’ si nou lé rété vivan. Isaïe 55:3