Alé annan ròt enformasyon

Alé annan sou-méni-a

Alé annan somèr-a

Témwen Jéova-ya

Kréyòl gwiyanè

Kouté Bondjé ou ké viv pou tout-tan

Kréatèr-a lé gidé ou, i lé protéjé ou é i lé béni ou.

Entrodiksyon

Bondjé ka anprann nou pi bon fason pou nou viv pas i kontan sé imen-yan.

Kouman nou pouvé kouté Bondjé?

A pou nou savé kisa pou nou fè é kimoun ki pouvé édé nou fè l’.

A kimoun ki sa vrè Bondjé-a?

Nou pouvé konnèt so non é dékouvri dézoutrwa kalité i gen.

Kouman la vi a té fika o koumansman?

Prémyé liv Labib-a ka montré kouman lavi té fika o koumansman.

Yé kouté Satan. Ké ki rézilta?

Mové bagaj koumansé rivé.

Anvan Délij-a, kimoun ki kouté?

Kisa ki divini klè annan fason sé moun-yan té ka aji?

Kisa Délij-a ka anprann nou?

A pa senpléman istwè ki ja pasé é ki pa gen valò jòdla.

Jézi: a té kimoun?

Poukisa sa enpòrtan di konnèt li?

Ki sans lanmò Jézi gen pou nou?

I fè bèl bénédiksyon vini posib.

Kitan latè-a ké divini roun Paradi?

Labib-a ka montré kisa ki pou rivé anvan Paradi-a vini.

Es Jéova ka kouté nou?

Di ki bagaj nou pouvé palé pou Bondjé ?

Kisa nou pouvé fè pou viv éré annan fanmi-a?

Kréatèr fanmi-a ka bay miyò konsèy i gen.

Kisa nou divèt fè pou fè Bondjé plézi?

I gen dé bagaj i rayi é ròt bagaj i kontan.

Kouman ou pouvé montré Bondjé ki ou fidèl?

Lanvi di rété fidèl ké gen roun enfliyans asou désizyon ou ké pran.