Alé annan ròt enformasyon

Kouman ou ka wè ou avénir?

Kouman ou ka wè ou avénir?

Es ké monn-an ké...

  • rété kou i fika?

  • vin pli mové?

  • vin miyò?

 SA LABIB-A KA DI

« Bondjé [...] ké swiyé tout larm di yé zyé, i pé ké gen lanmò ankò, ni dèy, ni kri, ni doulèr. Tout vyé bagaj disparèt. » (Révélation 21:3, 4, Traduction du Monde Nouveau).

SANS SA POUVÉ GEN POU OU

Roun travay ki gen sans é ki ka plè ou (Isaïe 65:21-23),

Pa ké gen piès kalté maladi ké soufrans ankò (Isaïe 25:8; 33:24),

Viv éré pou tout tan ké ou fanmi ké ou zanmi (Psaume 37:11, 29).

 ÈS NOU VRÉMAN POUVÉ KRÈ SA LABIB-A KA DI?

Wi, pou omwens dé rézon:

  • Bondjé gen kapasité tchenbé so promès. Annan Labib-a, a Bondjé Jéova sèlman yé ka rélé « Tou-Pwisan », paské so pouvwar pa gen piès limit (Révélation 15:3). Jéova gen tout kapasité tchenbé so promès di randé monn-an miyò. Kou Labib-a ka di, « pou Bondjé tout bagaj posib » (Matthieu 19:26).

  • Bondjé vréman lé tchenbé so promès. Parèkzamp, Jéova présé roubay moun ki mouri lavi (Job 14:14, 15).

    Labib-a ka montré osi ki Jézi, pitit Bondjé, té ka géri moun malad. Poukisa i té ka fè sa? Paské a sa i té lé (Marc 1:40, 41). Jézi té ka montré i té gen èkzaktéman menm personalité ki so papa lò i té ka édé sa ki té bézwen (Jean 14:9).

    Nou pouvé sèrten ki Jéova kou Jézi lé édé nou pran plézi annan roun pli bèl avénir! (Psaume 72:12-14; 145:16; 2 Pierre 3:9).

 RÉFLÉCHI ASOU SA

Kouman Bondjé ké randé monn-an miyò?

Labib-a ka réponn sa késyon-an an MATTHIEU 6:9, 10DANIEL 2:44.