Alé annan ròt enformasyon

Alé annan sou-méni-a

Témwen Jéova-ya

Kréyòl gwiyanè

Ès ou té ké lé konnèt lavérité-a?

Ès ou té ké lé konnèt lavérité-a?

LAVÉRITÉ asou kisa? Asou késyon ki pli enpòrtan ki moun toujou pozé yé kò. Parèkzanp:

  • Ès Bondjé ka vréman enkyété so kò pou nou?

  • Ès lagèr ké sé soufrans-ya ké fini roun jou?

  • Kisa ka pasé aprè lanmò?

  • Ès nou ké rouwè nou moun ki mouri-ya?

  • Kouman mo divèt priyè pou Bondjé tandé mo?

  • Kouman mo pouvé trouvé bonèr-a?

Ki koté ou té ké chaché répons asou sa késyon-yan? Si ou alé annan bibliotèk ké magazen liv, ou ké trouvé roun patché liv ki ka bay yépa répons. Mé byen souvan, yé pa ka dakò roun ké ròt. Ouben menm sa ki valab pou roun tan, ka pasé lanmod, épi yé ka korijé yé ou ranplasé yé.

Mé, i gen roun liv ki ka bay répons nou pouvé fè konfyans. Annan sa liv-a, pa gen piès manti. Annan roun lapriyè, Jézi té di Bondjé: « To paròl sa lavérité » (Jean 17:17). Sa Paròl-a, a Labib-a. Ké sa dépliyan-an, ou ké gen roun lidé di répons klèr ké vré ki Labib-a ka bay asou sa késyon-yan nou fin wè.

 Ès Bondjé ka vréman enkyété so kò pou nou?

POUKISA MOUN KA POZÉ SA KÉSYON-AN: Nou ka viv annan roun monn plen ké méchansté ké enjistis. Bokou rélijyon ka ansényé ki a volonté Bondjé si i gen soufrans.

SA LABIB-A KA ANSÉNYÉ: Méchansté pa jen ka vini di Bondjé. Nou ka li annan Job 34:10: « Bondjé pa jen ka fè méchansté, é Tou-Pwisan-an pa jen ka aji ké enjistis! » Bondjé lé sa ki bon pou tout moun. A pou sa Jézi té anprann nou priyè konsa: « Nou papa ki annan syèl-a, a pou [...] to Rwayonm vini. A pou to volonté fèt asou latè-a, kou annan syèl-a » (Matthieu 6:9, 10). Bondjé ka enkyété so kò tèlman pou nou, ki i ka fè tout sa ki fo pou so projè réalizé (Jean 3:16).

Gadé osi Genèse 1:26-28; Jacques 1:13 1 Pierre 5:6, 7.

Ès lagèr ké sé soufrans-ya ké fini roun jou?

POUKISA MOUN KA POZÉ SA KÉSYON-AN: Lagèr ka tchwé tèlman moun, ki nou pa menm pouvé konté konmyen. Nou chak, nou gen noupa soufrans.

SA LABIB-A KA ANSÉNYÉ: Bondjé anonsé roun lépòk koté i ké mété lapè asou tout latè-a. Labib-a ka di ki anba dominasyon Rwayonm Bondjé-a, roun gouvèrnman ki annan syèl-a, moun pa ké anprann lagèr ankò. O kontrèr, yé ké transformé yé zépé an zouti pou travay latè (Isaïe 2:4). Bondjé ké fini ké tout enjistis ké tout soufrans. Labib-a ka fè sa promès-a: « [Bondjé] ké swiyé tout dlo di yé wéy, i pa ké gen lanmò ankò; ni dèy, ni kri, ni doulèr. Tout vyé bagaj [annan sa i gen enjistis ké soufrans nou konnèt jodla] disparèt » (Révélation 21:3, 4).

Gadé osi Psaume 37:10, 11; 46:9 Mika 4:1-4.

Kisa ka pasé aprè lanmò?

POUKISA MOUN KA POZÉ SA KÉSYON-AN: Laplipar di sé rélijyon-yan ka ansényé ki lò roun moun ka mouri, so lèspri ka kontinyé viv. I gen moun ki ka krè ki moun mouri pouvé fè sé vivan-yan méchansté, ouben ki Bondjé ka voyé moun ki méchan boulé annan difé lanfè pou tout-tan.

SA LABIB-A KA ANSÉNYÉ: Lò moun ka mouri, yé pa ka èkzisté ankò. Ecclésiaste 9:5 ka di: « Moun mouri [...] pa savé anyen ». Si moun mouri pa savé anyen é pa ka santi anyen, sa lé di ki yé pa pouvé ni édé moun ki vivan, ni fè yé piès méchansté (Psaume 146:3, 4).

Gadé osi Genèse 3:19 Ecclésiaste 9:6, 10.

 Ès nou ké rouwè nou moun ki mouri-ya?

POUKISA MOUN KA POZÉ SA KÉSYON-AN: Nou tout nou lé viv é nou lé profité di lavi-a ké moun nou kontan. Lanvi rouwè nou moun mouri-ya, a roun bagaj ki natirèl.

SA LABIB-A KA ANSÉNYÉ: Laplipar di sé moun mouri-ya ké résisité. Jézi promèt ki « moun ki annan sé tonm souvénir-ya ké tandé so vwa é yé ké soti » (Jean 5:28, 29). Moun ki ké résisité ké gen posibilité viv asou latè-a ki ké divini roun paradi, kou Bondjé té lé o koumansman (Luc 23:43). Pou moun ki ka obéyi, Bondjé ka promèt roun lasanté parfè ké lavi pou tout-tan. Labib-a ka promèt nou: « Moun ki jis ké gen latè-a, é yé ké viv asou l’ pou tout-tan » (Psaume 37:29).

Gadé osi Job 14:14, 15; Luc 7:11-17 Actes 24:15.

Kouman mo divèt priyè pou Bondjé tandé mo?

POUKISA MOUN KA POZÉ SA KÉSYON-AN: Annan près tout rélijyon, moun ka priyè. Magré sa, bokou moun pa gen lenprésyon Bondjé ka tandé yé.

SA LABIB-A KA ANSÉNYÉ: Jézi anprann nou ki lò nou ka priyè, a pa pou nou résité lapriyè ki ja tou fèt. I di: « Lò zòt ka priyè, pa toujou répété menm bagaj-ya » (Matthieu 6:7). Si nou lé Bondjé kouté nou, nou divèt priyè kou i lé. Pou nou rivé fè sa, fo nou anprann a kisa ki volonté Bondjé, épi priyè dapré sa volonté-a. Nou ka li annan 1 Jean 5:14: « Nenpòrt ki bagaj nou ka doumandé sélon so volonté, i ka tandé nou ».

Gadé osi Psaume 65:2; Jean 14:6, 14 1 Jean 3:22.

Kouman mo pouvé trouvé bonèr-a?

POUKISA MOUN KA POZÉ SA KÉSYON-AN: Roun patché moun ka pansé yé ké éré si yé rich, sélèb ké jòlòt. Yé ka kouri dèyè sa bagaj-ya, mè yé pa jen ka trouvé bonèr-a.

SA LABIB-A KA ANSÉNYÉ: Jézi té di kisa ki ka mennen vré bonèr-a, lò i di: « Éré moun ki savé ki yé maléré annan domenn èspiritièl » (Matthieu 5:3). Sèl fason pou nou trouvé vré bonèr-a, a pou nou chaché richès èspiritièl, sa lé di chaché konprann lavérité asou Bondjé ké so projè pou nou. A sa ki pli enpòrtan. Nou ka trouvé sa lavérité-a annan Labib-a. Sa konésans-a ka édé nou fè diférans ant sa ki vréman enpòrtan ké sa ki pa enpòrtan. Si nou ka lésé lavérité ki annan Labib-a gidé nou annan nou désizion é annan sa nou ka fè, nou lavi ké gen plis sans (Luc 11:28).

Gadé osi Proverbes 3:5, 6, 13-18 1 Timothée 6:9, 10.

 Nou apenn wè répons Labib-a asou sis késyon. Ès ou lé anprann plis? Asiré pa pétèt, si ou annan sa « ki savé ki yé maléré annan domenn èspiritièl ». Pétèt osi ou ka doumandé ou kò: « Si Bondjé ka enkyété so kò pou nou, poukisa i ka permèt sa patché méchansté ké soufrans asou latè-a, dépi lòm ka èkzisté? Kouman mo pouvé randé lavi mo fanmi miyò? » Labib-a ka bay pli bon répons asou tout késyon. Ou pouvé fè li konfyans.

Mé jodla, bokou moun pa djè ka gadé annan Labib-a. Pou yé a roun gro liv ki difisil pou konprann. Ès ou té ké lé roun moun édé ou trouvé répons Labib-a asou késyon ou gen? Témwen Jéova-ya ka propozé ou dé fason.

Pronmyé fason-an, a brochir Kouté Bondjé ou ké viv pou tout-tan. I fèt pou moun ki pa gen bokou tan. I ka édé yé étidyé répons senp Labib-a ka bay asou sé késyon enpòrtan-yan. Dézièm fason-an, a roun étid di Labib sélon sa ou bézwen. Roun moun bò di ou koté, ki pouvé ansényé Labib-a, pouvé vini chak simenn a ou kaz, ouben ròt koté ou lé, pou pran roun ti tan pou diskité di Labib-a ké ou, san ou pa gen anyen pou péyé. Milyon moun asou tout latè-a ja profité di sa program ansèyman-an é bokou jis di: « Mo trouvé lavérité-a! »

A pli bèl trézòr ou pouvé trouvé! Lavérité ki annan Labib-a ka libéré nou di sipèrstisyon, di manti é nou pa ké randé nou kò malad a fòrs nou pè. I ka bay nou roun èspwar, i ka bay nou lavi plis sans é i ka randé nou éré. Jézi fè sa promès-a: « Zòt ké konnèt lavérité, é lavérité-a ké libéré zòt » (Jean 8:32).