Alé annan ròt enformasyon

Alé annan sou-méni-a

Alé annan somèr-a

Témwen Jéova-ya

Kréyòl gwiyanè

Bon nouvèl ki ka vini di Bondjé !

 LÉSON 7

A kisa ki Rwayonm Bondjé-a ?

A kisa ki Rwayonm Bondjé-a ?

1. A kisa ki Rwayonm Bondjé-a ?

Kisa ki ka fè ki Jézi sa roun miyò Rwa pasé piès ròt ? (MARC 1:40-42).

Rwayonm Bondjé-a sa roun gouvèrnman ki annan syèl-a. I ké ranplasé tout sé ròt gouvèrnman-yan é i ké fè volonté Bondjé akonpli ni annan syèl-a ni asou latè-a. Men roun bon nouvèl ! Sé imen-yan bizwen roun bon dominasyon é a sa Rwayonm Bondjé ké mennen titalò. I ké fè tout sé moun-yan asou latè-a viv byen ansanm. — Li Daniel 2:44 ; Matthieu 6:9, 10 ; 24:14.

Roun rwayonm divèt gen roun rwa. Jéova mété so Pitit Jézi Kris pou dirijé so Rwayonm. — Li Révélation 11:15.

2. Poukisa Jézi sa miyò Rwa-a ?

Pitit Bondjé sa miyò Rwa-a pas i bon é i ka défann sa ki jis (Jean 1:14). Anplis, a pa ti pwisans i gen pou édé sé imen-yan, pis i ké gouvèrné latè-a dépi laro syèl-a. Nous savé sa pas apré so rézirèksyon, i monté laro syèl-a é i asiz òbò Jéova a so drèt pou antann i té fè l’ rwa (Hébreux 10:12, 13). Finalman, Bondjé bay li pouvwar pou gouvèrné. — Li Daniel 7:13, 14.

3. Kimoun ki ké gouvèrné ké Jézi ?

Roun group yé ka rélé « sé sen-yan » ké gouvèrné ké Jézi annan syèl-a (Daniel 7:18). Sé prémyé sen-yan ki té chwazi té sa sé apot fidèl-ya di Jézi. Apré sa, Jéova kontinyé chwazi dòt wonm ké fanm fidèl, jouk jòdla. Kou Jézi, yé ka résisité ké roun kò èspirityèl. — Li Jean 14:1-3 ; 1 Corinthiens 15:42-44.

 Konmyen moun ké alé annan syèl-a ? Jézi di a roun « piti troupo » (Luc 12:32). Antou yé ké 144 000 ki ké gouvèrné latè-a ké li. — Li Révélation 14:1.

4. Kisa ki rivé lò Jézi koumansé gouvèrné ?

Rwayonm Bondjé-a koumansé gouvèrné an 1914 *. Prémyé aksyon Rwa Jézi fé a té di jité Satan ké so démon-yan asou latè-a. Byen anrajé, Satan koumansé simen problèm asou tout latè-a (Révélation 12:7-10, 12). Dépi sa, malò sé imen-yan divini plianpli mové. Lagèr, lafamin, maladi ki ka touché bokou moun, ké sé tranbléman-dé-tèr-ya ka fè parti di roun « sign » ki ka montré ki titalò Rwayonm-an ké réglé tout problèm latè-a. — Li Luc 21:7, 10, 11, 31.

5. Kisa Rwayonm Bondjé-a ka fè ?

Gras a roun aktivité prédikasyon ki ka fèt asou tout latè-a, Rwayonm Bondjé-a ja ka rasanblé roun patché moun di tout nasyon. Milyon moun ki enb ka divini sijé Jézi. Rwayonm Bondjé-a ké protéjé yé lò i ké détrwi mové sistèm-an ki ka èkzisté atchèlman asou latè-a. A pou sa, tout sa ki lé rousouvwè bénédiksyon di sa Rwayonm-an divèt anprann sa dé sijé ki ka obéyi Jézi. — Li Révélation 7:9, 14, 16, 17.

Pannan 1 000 lannen, Rwayonm-an ké akonpli projè Bondjé té gen o koumansman (so prémyé lidé) pou sé imen-yan. Tout latè-a ké divini roun paradi. Pou fini, Jézi ké roubay so Papa Rwayonm-an (1 Corinthiens 15:24-26). Ès i gen roun moun ou té ké kontan palé di Rwayonm Bondjé-a ? — Li Psaume 37:10, 11, 29.

 

^ § 6 Pou èkzaminé profési biblik ki ka anonsé lannen 1914, gadé liv Que nous enseigne la Bible ?, paj 215-218.