1. Ès i gen roun sèl vré rélijyon ?

« Véyé sé fo profèt-ya » (MATTHIEU 7:15).

Jézi ansényé so disip roun sèl rélijyon, sa ki vré-a. I di ki vré rélijyon-an kou roun chimen ki ka mennen a lavi pou tout-tan. I di osi ki « i pa gen bokou moun ka trouvé [...] » sa chimen-an (Matthieu 7:14). Bondjé ka asèpté sèlman ladorasyon ki apiyé asou so Paròl ki vré. Tout sé vré adoratèr-ya ka krè menm bagaj-ya é yé ka adoré Bondjé ansanm annan menm rélijyon-an. — Li Jean 4:23, 24 ; 14:6 ; Éphésiens 4:4, 5.

2. Kisa Jézi di asou sé fo krétyen-yan ?

« Yé ka di douvan tout moun ki yé konnèt Bondjé, mé yé aksyon ka montré yé pa ké li » (TITE 1:16).

Jézi avèrti ki i té ké gen fo profèt ki té ké gaté vré rélijyon krétyen-an. Yé gen aparans vré adoratèr é yé légliz ka di yé sa krétyen. Mé nou pouvé wè kimoun yé sa vréman paské a sèlman vré rélijyon-an ki ka fè dé vré krétyen. Nou pouvé rékonnèt sé vré krétyen-yan asou yé kalité ké yé aksyon. — Li Matthieu 7:13-23.

3. Kouman ou pouvé rékonnèt sé vré adoratèr-ya ?

Gadé senk pwen ki ka pèrmèt rékonnèt yé :

  • Sé vré adoratèr-ya, ka rèspèkté Labib-a, ki pou yé sa Paròl Bondjé-a. Yé ka fè éfòr pou swiv prensip-ya ki annan Labib-a. A pou sa vré rélijyon-an diféran di sa ki ka apiyé asou lidé sé imen-yan (Matthieu 15:7-9). Sé vré adoratèr-ya pa ka préché roun bagaj pou alé fè rounòt apré. — Li Jean 17:17 ; 2 Timothée 3:16, 17.

  •   Sé vré disip Jézi-ya ka onoré non Bondjé, Jéova. Jézi fè konnèt non Bondjé. A konsa i onoré sa non-an. I fè sé imen-yan konnèt Bondjé é i anprann yé priyè pou so non sanktifyé (Matthieu 6:9). Koté ou ka rété-a, ki rélijyon ka fè konnèt non Bondjé ? — Li Jean 17:26 ; Romains 10:13, 14.

  • Sé vré krétyen-yan ka préché Rwayonm Bondjé-a. Bondjé voyé Jézi asou latè-a pou préché bon nouvèl Rwayonm-an. Sa Rwayonm-an, a li ki sèl èspwar pou limanité-a. Jézi palé di sa jistan i mouri (Luc 4:43 ; 8:1 ; 23:42, 43). I di ki so disip té ké préché sa Rwayonm-an. Si roun moun ka vini palé pou ou di Rwayonm Bondjé-a, annan ki rélijyon ou té ké di i fika ? — Li Matthieu 24:14.

  • Sé disip Jézi-ya pa ka fè parti di sa monn méchan-an. Ou pouvé rékonnèt yé paské yé ka rété lwen di lapolitik ké ajitasyon lasosyété (Jean 17:16 ; 18:36). Anplis, yé pa ka swiv mantalité ké pratik danjéré di sa monn-an. — Li Jacques 4:4.

  • Sé vré krétyen-yan gen roun lanmou èspésyal roun pou ròt. Gras a Paròl Bondjé-a, yé ka anprann rèspèkté moun di tout koté. Souvan, sé fo rélijyon-yan ka ankourajé lagèr ant nasyon, mé sé vré adoratèr-ya ka réfizé fè sa (Mika 4:1-3). Yé préféré bay yé tan ké yé soumaké san konté pou édé ké ankourajé sé lézòt-ya. — Li Jean 13:34, 35 ; 1 Jean 4:20.

4. Ès ou té ké pouvé di kilès rélijyon sa vré rélijyon-an ?

Ki rélijyon ka apiyé so anséyman asou Paròl Bondjé, ka onoré Bondjé é ka anonsé ki Rwayonm Bondjé-a sa sèl èspwar pou limanité-a ? Ki rélijyon ka montré lanmou pou tout moun é pa ka partisipé annan lagèr ? Kisa ou ka pansé di sa ? — Li 1 Jean 3:10-12.