Alé annan ròt enformasyon

Alé annan somèr-a

 LÉSON 11

Kouman sé prensip Labib-ya pouvé bon pou nou ?

Kouman sé prensip Labib-ya pouvé bon pou nou ?

1. Poukisa sé imen-yan bizwen dirèksyon ?

Ki prékosyon sé prensip Labib-ya ka pousé nou pran pou nou sékirité ? (PSAUME 36:9).

Nou Kréyatèr gen sajès pasé nou. I sa roun Papa plen ké lanmou ki ka enkyété so kò pou nou. Anplis, i pa fè nou pou nou maché san li (Jérémie 10:23). A pou sa nou tout bizwen dirèksyon Bondjé, menm fason roun timoun bizwen dirèksyon so papa ké so manman (Isaïe 48:17, 18). Sé prensip Labib-ya ka bay nou roun dirèksyon ki sa roun kado di Bondjé. — Li 2 Timothée 3:16.

Lwa ké prensip Jéova ka ansényé nou pi bon fason pou nou viv jòdla, é yé ka montré nou kouman dimen nou pouvé trapé bénédiksyon pou tout-tan. Pis a Bondjé ki kréyé nou, nou divèt swiv so dirèksyon ké tout nou tchò. — Li Psaume 19:7, 11 ; Révélation 4:11.

2. A kisa ki roun prensip Labib ?

Roun prensip pa kou roun lwa. Roun lwa ka apliké annan roun sitiasyon byen prési, mé roun prensip a roun vérité ki jénéral (Deutéronome 22:8). Pou savé kouman apliké roun prensip Labib annan roun sitiasyon prési a pou nou réfléchi (Proverbes 2:10-12). Parèkzanp, Labib-a ka ansényé ki lavi sa roun kado di Bondjé. Sa prensip enpòrtan-an pouvé gidé nou annan nou travay, lò nou annan nou kaz é annan nou déplasman. I ka pousé nou pran prékosyon pou nou sékirité. — Li Actes 17:28.

3. A kisa sé dé prensip-ya ki pi enpòrtan ?

Jézi bay sé dé prensip-ya ki pi enpòrtan. Prémyé-a ka montré poukisa sé imen-yan asou latè-a : pou konnèt Bondjé, kontan li é fè so volonté ké fidélité. Nou divèt sonjé sa prensip-a é apliké l’ annan tout nou désizyon  (Proverbes 3:6). Sé moun-yan ki ka apliké sa prensip-a ka divini zanmi Bondjé, é yé ka trapé vré bonèr-a ké lavi pou tout-tan. — Li Matthieu 22:36-38.

Dézyèm prensip-a pouvé pèrmèt nou viv an pè ké sé lézòt-ya (1 Corinthiens 13:4-7). Pou apliké sa prensip-a, fo nou aji ké sé imen-yan kou Bondjé ka aji ké yé. — Li Matthieu 7:12 ; 22:39, 40.

4. Kouman sé prensip Labib-ya pouvé bon pou nou ?

Annan Labib-a i gen prensip ki ka anprann sé fanmi-ya viv ansanm gras a lanmou (Colossiens 3:12-14). Labib-a ka ansényé rounòt prensip ki ka protéjé sé fanmi-ya é ki divèt dirijé yé : lò moun ka maryé yé divèt rété ansanm pou tout-tan. — Li Genèse 2:24.

Sé prensip Labib-ya ka édé nou gen sa nou bizwen pou viv é yé ka édé nou santi nou kò byen annan nou lavi. Parèkzanp, i gen dé moun ki onèt ké séryé paské yé ka obéyi Paròl Bondjé, sé patron-yan préféré travay ké sa kalité moun-yan (Proverbes 10:4, 26 ; Hébreux 13:18). Labib-a ka anprann nou kontanté nou kò di sa ki pi enpòrtan pou viv, é osi bay lanmityé pou Bondjé plis enpòrtans ki nenpòrt ki bagaj matéryèl. — Li Matthieu 6:24, 25, 33 ; 1 Timothée 6:8-10.

Sé prensip Labib-ya ka protéjé nou lasanté (Proverbes 14:30 ; 22:24, 25). Parèkzanp, lwa Bondjé ki ka défann bwè pou sou ka protéjé nou di aksidan ké maladi ki ka tchwé moun (Proverbes 23:20). Jéova ka pèrmèt nou bwè alkòl mé a pa pou bwè tròp (Psaume 104:15 ; 1 Corinthiens 6:10). Sé prensip Bondjé-ya bon pou nou paské yé ka anprann nou véyé asou sa nou ka fè mé osi asou sa nou ka pansé (Psaume 119:97-100). Mé si sé vré krétyen-yan ka rèspèkté règ Bondjé-ya, a pa jis pou rousouvwè bénédiksyon. Yé ka fè sa pou onoré Jéova. — Li Matthieu 5:14-16.