Alé annan ròt enformasyon

Alé annan sou-méni-a

Alé annan somèr-a

Témwen Jéova-ya

Kréyòl gwiyanè

Bon nouvèl ki ka vini di Bondjé !

 LÉSON 5

Ki projè Bondjé gen pou latè-a ?

Ki projè Bondjé gen pou latè-a ?

1. Poukisa Bondjé kréyé latè-a ?

Jéova bay sé wonm-yan ké sé fanm-yan latè-a : a nou kaz. Si Bondjé kréyé prémyé koup imen-an, Adan ké Èv, a pa pou plen syèl-a ké moun pis i té ja kréyé sé zanj-ya pou sa (Job 38:4, 7). I mété prémyé wonm-an annan roun paradi bèl toubonnman, yé té ka rélé l’ jarden Édèn (Genèse 2:15-17). I bay Adan, ké so désandan-yan ki té ké vini, posibilité viv asou latè-a pou tout-tan. — Li Psaume 37:29 ; 115:16.

O koumansman, a té jarden Édèn-an rounso ki té sa roun paradi. Adan ké Èv té divèt ranpli latè-a ké yé désandan. Pitipiti, yé té divèt okipé di tout latè-a pou fè l’ divini roun paradi (Genèse 1:28). Latè-a pa ké janmen détrwi. A ké toujou kaz sé imen-yan. — Li Psaume 104:5.

2. Poukisa latè-a pa sa roun paradi atchèlman ?

Adan ké Èv dézobéyi Jéova. A pou sa i mété yé dèrò di jarden Édèn-an. Paradi-a té pédi é pésonn pa rivé roumété l’. Kou Labib-a ka di, « i lésé latè-a annan lanmen sé méchan-yan » (Job 9:24). — Li Genèse 3:23, 24.

Ès Jéova té enkapab réalizé so prémyé lidé, projè i té gen o koumansman pou sé imen-yan ? Non ! I tou-pwisan. I pa pouvé échwé (Isaïe 45:18). I ké fè sé imen-yan rouvini annan sityasyon i té lé pou yé o koumansman. — Li Psaume 37:11, 34.

3. Kouman latè-a ké roudivini roun paradi ?

Latè-a ké roudivini roun paradi pannan dominasyon Jézi, ki sa Rwa Jéova chwazi. Ké sé zanj-ya, i ké pran douvan pou détrwi tout sé lèlmi Bondjé-ya annan roun lagèr yé ka rélé Armagédon. Épi i ké mété Satan lajòl, pannan 1 000 lannen. Pannan dèstriksyon méchan-yan, sé adoratèr  Bondjé-ya ké rété vivan paské a Jézi ki ké gidé yé é ki ké protéjé yé. Yé ké viv annan paradi-a asou latè-a pou tout-tan. — Li Révélation 20:1-3 ; 21:3, 4.

4. Kitan sé soufrans-ya ké fini ?

Kitan Bondjé ké tiré tousa ki mové asou latè-a ? Jézi bay roun « sign » ki té ké montré ki lafen-an pròch rivé. Atchèlman sityasyon monn-an ka mété lavi sé imen-yan an danjé : sa ka montré ki nou rivé annan « dèrnyé moman di sa sistèm-an ». — Li Matthieu 24:3, 7-14, 21, 22.

Pannan sé 1 000 lannen Jézi ké dirijé latè-a dépi laro syèl-a, i ké tiré tout sé soufrans-ya (Isaïe 9:6, 7 ; 11:9). I pa ké Rwa rounso i ké Gran Prèt osi, é annan sa ròl-a i ké éfasé péché di sa ki kontan Bondjé. Konsa, gras a Jézi, Bondjé ké tiré maladi, lavyéyès ké lanmò. — Li Isaïe 25:8 ; 33:24.

5. Kimoun ki ké viv annan Paradi ki ka vini-a ?

Annan Sal di Rwayonm-an, zòt ké kontré moun ki kontan Bondjé é ki lé anprann fè li plézi.

A sé imen-yan ki ka obéyi Bondjé ki ké viv annan Paradi-a (1 Jean 2:17). Jézi voyé so disip-ya chaché sé moun enb-ya, sa lé di moun ki ka fè yé kò tou piti, é sé disip-ya té divèt montré yé kouman fè Jéova plézi. Jòdla, Jéova ka préparé milyon moun pou lavi annan Paradi ki ké gen asou latè-a (Tsephania 2:3). Annan Sal di Rwayonm, koté Témwen Jéova-ya ka réini, nou ka anprann kouman divini roun miyò mari ké papa, miyò madanm-maryé ké manman. Annan sa koté-ya, papa, manman ké pitit ka adoré Bondjé ansanm é yé ka anprann viv pi byen gras a ansèyman Labib-a. — Li Mika 4:1-4.