Alé annan ròt enformasyon

Alé annan sou-méni-a

Alé annan somèr-a

Témwen Jéova-ya

Kréyòl gwiyanè

Bon nouvèl ki ka vini di Bondjé !

 LÉSON 14

Poukisa Bondjé gen roun òrganizasyon ?

Poukisa Bondjé gen roun òrganizasyon ?

1. Tan-lontan, poukisa, Bondjé òrganizé sé Israyélit-ya ?

Bondjé òrganizé désandan Abraam kou roun nasyon, é i bay yé roun séri lwa. I aplé sa nasyon-an « Israyèl » é yé té divèt véyé asou vré ladorasyon-an é asou Paròl Bondjé (Psaume 147:19, 20). A konsa moun di tout nasyon té ké pouvé rousouvwè bénédiksyon gras a Israyèl. — Li Genèse 22:18.

Bondjé chwazi sé Israyélit-ya pou yé té sa so témwen. Yé istwè ka montré bénédiksyon nou ka trapé lò nou ka obéyi lwa Bondjé (Deutéronome 4:6). Gras a sé Israyélit-ya, dòt moun té ké pouvé anprann konnèt vré Bondjé-a. — Li Isaïe 43:10, 12.

2. Poukisa sé vré krétyen-yan òrganizé ?

Pitipiti, Israyèl pédi favèr Bondjé. A pou sa Jéova chwazi kongrégasyon krétyen-an pou ranplasé sa nasyon-an (Matthieu 21:43 ; 23:37, 38). Jòdla, olyé di sé Israyélit-ya, a sé vré krétyen-yan ki sa so témwen. — Li Actes 15:14, 17.

Jézi òrganizé so disip pou yé préché é pou yé menm fè disip annan tout sé nasyon-yan (Matthieu 10:7, 11 ; 24:14 ; 28:19, 20). Sa aktivité-a ka fèt pannan dèrnyé jou-ya di sa sistèm-an, kou sa pa té janmen fèt anvan. A prémyé fwa Jéova ka rasanblé milyon moun di tout nasyon annan vré rélijyon-an (Révélation 7:9, 10). Sé vré krétyen-yan òrganizé pou roun ankourajé ròt é pou roun édé ròt. Toupatou asou latè-a yé ka swiv menm program anséyman biblik-a pannan yé réinyon. — Li Hébreux 10:24, 25.

 3. Kouman òrganizasyon sé Témwen Jéova-ya ki la jòdla koumansé èkzisté ?

Annan sé lannen 1870-ya, roun piti group moun ki té ka étidyé Labib-a routrouvé plizièr vérité biblik ki té rété séré dépi roun bon moman. Lò yé konprann ki Jézi té òrganizé kongrégasyon krétyen-an pou préché, yé koumansé roun kanpagn pou préché Rwayonm-an asou tout latè-a. An 1931, yé désidé pran non Témwen Jéova. — Li Actes 1:8 ; 2:1, 4 ; 5:42.

4. Kouman sé Témwen Jéova-ya òrganizé ?

Apré lanmò Jézi, sé kongrégasyon krétyen-yan ki té annan plen péyi diféran té gen dirèksyon roun kolèj santral ki té ka rékonnèt Jézi kou Chèf kongrégasyon-an (Actes 16:4, 5). Jòdla osi sé Témwen Jéova-ya gen dirèksyon roun Kolèj santral. A roun group ansyen (bèrjé èspirityèl) ki gen èspéryans. Yé ka véyé asou sé filial-ya ki ka tradwi, ki ka enprimé é ki ka distribiyé piblikasyon pou étidyé Labib-a annan plis di 600 lang. Konsa, yé ka poté ankourajman biblik ké dirèksyon pou plis di 100 000 kongrégasyon annan monn-an. Annan chak kongrégasyon i gen dé wonm kapab ki sa dé bèrjé èspirityèl. A ké lanmou yé ka pran swen di « troupo » Bondjé. — Li 1 Pierre 5:2, 3.

Sé Témwen Jéova-ya òrganizé pou préché sé bon nouvèl-ya ki annan Labib-a é pou fè disip. Kou sé apot-ya, nou ka préché di kaz an kaz (Actes 20:20). Nou ka propozé sé moun-yan ki vréman kontan lavérité-a étidyé Labib-a. Mé nou pa sa roun òrganizasyon rounso. Nou sa roun fanmi ki gen roun Papa plen ké lanmou ; nou sa frè ké sò, roun ka gadé pou ròt (2 Thessaloniciens 1:3). Pis yé òrganizé pou fè Jéova plézi é pou édé sé lézòt-ya, sé adoratèr Jéova-ya ka fòrmé fanmi-a ki pi éré asou latè-a. — Li Psaume 33:12 ; Actes 20:35.