Alé annan ròt enformasyon

Alé annan sou-méni-a

Alé annan somèr-a

Témwen Jéova-ya

Kréyòl gwiyanè

Bon nouvèl ki ka vini di Bondjé !

 LÉSON 6

Ki èspwar i gen pou sé moun mouri-ya ?

Ki èspwar i gen pou sé moun mouri-ya ?

1. Ki bon nouvèl i gen pou sé moun mouri-ya ?

Lò Jézi té asou latè-a, i té gen roun zanmi, Lazar, ki té ka rété Bétani, bò Jérizalèm. Roun jou, sa zanmi-a mouri, mé lò Jézi rivé Bétani, kat jou té ja pasé. I alé koté tonm-an té fika ké Mart ké Mari, sò défen Lazar. Annan roun ti moman, roun patché moun koumansé rasanblé. Ès zòt ka imajiné kouman Mart ké Mari té kontan lò Jézi roubay Lazar lavi ? — Li Jean 11:21-24, 38-44.

Mart té ja konnèt bon nouvèl pou sé moun mouri-ya. I té savé ki Jéova té ké résisité yé pou yé rouviv asou latè-a. — Li Job 14:14, 15.

2. Kisa ki ka pasé lò nou ka mouri ?

Bondjé di Adan : « To sa lapousyè é to ké viré lapousyè » (GENÈSE 3:19).

Sé imen-yan fèt ké lapousyè (Genèse 2:7 ; 3:19). Nou pa sa dé lèspri annan roun kò fèt ké lachè. Nou sa moun fèt ké lachè, a pou sa lò nou ka mouri, i pa gen anyen di nou ki ka kontinyé viv. Lò nou ka mouri, nou sèrvo ka mouri osi, nou pa ka réfléchi ni rousanti anyen ankò. Atò, pis sé moun mouri-ya pa savé anyen, Lazar pa té pouvé di anyen asou sa ki pasé pannan i té mouri. — Li Ecclésiaste 9:5, 6, 10.

Ès Bondjé ka troumanté sé imen-yan annan difé apré yé mouri ? Pis Labib-a ka di ki sé moun mouri-ya pa savé anyen, an tout manniyè, ansèyman lanfè-a sa roun manti ki ka sali Bondjé. Sèl lidé di troumanté sé imen-yan annan difé ka dégouté l’. — Li Jérémie 7:31.

 3. Ès sé moun mouri-ya pouvé palé ké nou ?

Sé moun mouri-ya pa ka palé é yé pa ka tandé (Psaume 115:17). Mé, défwa i gen dé zanj méchan ki ka palé ké sé imen-yan. Yé ka fè yé kò pasé pou moun mouri (2 Pierre 2:4). Jéova ka entèrdi chaché palé ké sé moun mouri-ya. — Li Deutéronome 18:10, 11.

4. Kimoun ki ké résisité ?

Milyon moun ki mouri ké rouviv asou latè-a. Menm sèrten moun ki pa té konnèt Bondjé é ki té fè mové bagaj ké résisité. — Li Luc 23:43 ; Actes 24:15.

Sé résisité-ya ké gen posibilité anprann lavérité asou Bondjé é obéyi Jézi pou montré ki yé gen lafwa annan li (Révélation 20:11-13). Sa ki ké fè bon bagaj ké profité di lavi pou tout-tan asou latè-a. — Li Jean 5:28, 29.

5. Kisa larézirèksyon ka anprann nou asou Jéova ?

Bondjé fè èspwar larézirèksyon vini posib lò i voyé so Pitit mouri pou nou. A pou sa, larézirèksyon ka anprann nou bokou asou so lanmou ké so favèr ki pa mérité. Kimoun ou té ké plis kontan rouwè lò rézirèksyon-an ké fèt ? — Li Jean 3:16 ; Romains 6:23.