Alé annan ròt enformasyon

Alé annan sou-méni-a

Alé annan somèr-a

Témwen Jéova-ya

Kréyòl gwiyanè

Bon nouvèl ki ka vini di Bondjé !

 LÉSON 2

Bondjé : a kimoun ?

Bondjé : a kimoun ?

1. Poukisa nou divèt adoré Bondjé ?

Vré Bondjé-a, a li ki sa Kréatèr di tout bagaj. I la dépi tout-tan é i ké la pou tout-tan (Psaume 90:2). A li ki bay sé bon nouvèl-ya nou ka trouvé annan Labib-a (1 Timothée 1:11). Kou a li ki bay nou lavi, a li rounso nou divèt adoré. — Li Révélation 4:11.

2. Kouman Bondjé yé ?

Piès imen pa jen wè Bondjé paské i sa roun lèspri. Sa lé di ki lavi i gen sipérièr pasé lavi sé kréatir-ya ki ka viv asou latè-a (Jean 1:18 ; 4:24). Magré i sa roun lèspri, nou pouvé wè so pèrsonalité annan sé bagaj i fè-ya. Parèkzanp, tout kalité frwi ké flèr i fè ka anprann nou bokou asou so lanmou ké so sajès. Grandèr inivèr-a ka montré nou so pwisans. — Li Romains 1:20.

Nou pouvé dékouvri plis bagaj ankò asou pèrsonalité Bondjé lò nou ka li Labib-a. Parèkzanp, i ka di nou sa i kontan é sa i pa kontan. I ka di nou osi kouman i ka aji ké sé imen-yan é kisa i ka fè douvan diféran sitiasyon. — Li Psaume 103:7-10.

3. Ès Bondjé gen roun non ?

Jézi di : « Nou Papa ki annan syèl-a, a pou to non sanktifyé » (Matthieu 6:9). Bondjé gen bokou tit, mé i gen rounsèl non. Sélon lang ou ka palé, sa non-an ka prononsé diféran fason. Pou noupa kréyòl nou pito ka di « Jéova ». Mé i gen ròt moun ki ka di « Yavé ». — Li Psaume 83:18.

Annan bokou Labib, yé tiré non Bondjé épi yé ranplasé l’ ké tit kou Sényèr ouben Létèrnèl. Mé, lò Labib-a té ékri o koumansman, non Bondjé té ékri apéprè 7 000 fwa. Jézi fè konnèt sa non-an lò i palé pou sé moun-yan di Bondjé. — Li Jean 17:26.

 4. Ès Bondjé ka enkyété so kò pou nou ?

Kou sa papa-a plen ké lanmou, Bondjé ka aji pou nou byen pou tout-tan.

Si i gen sa patché soufrans-ya, ès a paské Jéova pa ka enkyété so kò pou nou ? Sèrten moun ka di ki Bondjé ka fè nou soufri pou wè sa nou ké fè anba malò, mé sa pa vré. — Li Jacques 1:13.

Bondjé ofri chak moun privilèj di lib arbit-a (libèrté di chwazi). Ès nou pa kontan libèrté nou gen di chwazi sèrvi Bondjé (Josué 24:15) ? Magré sa, bokou moun ka chwazi fè sé lézòt-ya méchansté é a pou sa roun patché moun ka soufri. Jéova gen lapenn wè sa kalité enjistis-a. — Li Genèse 6:5, 6.

Jéova ka enkyété so kò pou nou. I lé nou viv éré. Titalò, i ké tiré tout sé soufrans-ya ké tout sé moun-yan ki ka fè si i gen soufrans. Pou lenstan, Bondjé gen roun rézon valab di pèrmèt sa sitiasyon-an pou roun tan. Annan léson 8 nou ké anprann ki rézon i gen. — Li 2 Pierre 2:9 ; 3:7, 13.

5. Kouman nou pouvé vini pi pròch di Bondjé ?

Jéova ka envité nou vini pi pròch di li. Pou fè sa, a pou nou palé ké li gras a lapriyè. I ka entérésé so kò di nou chak (Psaume 65:2 ; 145:18). I paré pou pardonnen. I ka wè éfòr nou ka fè pou fè li plézi, menm si a pa tout tan nou ka rivé. Atò, menm si nou pa parfè, asiré pa pétèt nou pouvé travay pou konsèrvé roun lanmityé èspésyal ké Bondjé. — Li Psaume 103:12-14 ; Jacques 4:8.

Kou Jéova bay nou lavi, a pou nou kontan l’ pasé piès ròt moun (Marc 12:30). Lò ou ka anprann konnèt Bondjé é ou ka fè sa i ka doumandé ou, ou ka montré lanmou ou gen pou li. Plis ou ké fè sa, plis ou ké vini pi pròch di Bondjé. — Li 1 Timothée 2:4 ; 1 Jean 5:3.