Alé annan ròt enformasyon

Alé annan somèr-a

 LÉSON 13

Ki bon nouvèl i gen asou sé rélijyon-yan ?

Ki bon nouvèl i gen asou sé rélijyon-yan ?

1. Ès tout sé rélijyon-yan bon ?

I gen moun sensèr annan tout sé rélijyon-yan. Bon nouvèl-a a ki Bondjé ka wè yé é i ka enkyété so kò pou yé. Malérèzman, dépi nanninannan yé ka sèrvi di larélijyon pou fè mové bagaj (2 Corinthiens 4:3, 4 ; 11:13-15). I gen émisyon ki ka montré ki sèrten rélijyon menm annan zafè térorizm, masak moun, lagèr, ké agrésyon asou timoun. Sa byen tris pou sé krwayan sensèr-ya ! — Li Matthieu 24:3-5, 11, 12.

Vré rélijyon-an ka glorifyé Bondjé, mé sé fo rélijyon-yan, yé menm, yé pa ka fè li plézi. Yé ka ansényé dé lidé ki pa annan Labib-a. Annan sa i gen manti asou Bondjé é asou sé moun mouri-ya. Mé Jéova lé ki sé imen-yan konnèt lavérité asou li. — Li Ézékiel 18:4 ; 1 Timothée 2:3-5.

2. Ki bon nouvèl i gen asou sé rélijyon-yan ?

Érèzman, Bondjé pa ka lésé so kò bloublou douvan sé rélijyon-yan ki ka di yé kontan li, mé ki pi kontan monn Satan-an (Jacques 4:4). Tout sé fo rélijyon-yan ka fòrmé sa Labib-a ka aplé « Gran Babilòn-an ». Babilòn sa vil tan-lontan-an koté fo ladorasyon vini èkzisté apré délij-a. Titalò, Bondjé ké détrwi roun sèl kou sé rélijyon-yan ki ka manti pou sé imen-yan é ki ka fè yé soufri. — Li Révélation 17:1, 2, 5, 16, 17 ; 18:8.

Mé i gen rounòt bon nouvèl : Jéova pa ka bliyé moun sensèr ki toupatou annan sé fo rélijyon-yan ki asou tout latè-a. I ka ansényé yé lavérité, é a konsa i ka rasanblé yé. — Li Mika 4:2, 5.

 3. Kisa sé moun sensèr-ya divèt fè ?

Vré rélijyon-an ka rasanblé moun jòdla.

Jéova ka enkyété so kò pou moun ki kontan sa ki vré ké byen. I ka ankourajé yé soti vitman annan sé fo rélijyon-yan. Roun moun ki kontan Bondjé paré pou fè chanjman pou fè li plézi. — Li Révélation 18:4.

Apré lanmò Jézi, sé moun sensèr-ya asèpté ké tchò kontan bon nouvèl-ya ki sé apot-ya té ka préché. Jéova anprann yé viv rounòt fason, konsa yé té pi éré, yé lavi té gen roun sans, é yé té gen roun èspwar. Yé sa dé èkzanp pou nou, paské lò yé tandé sé bon nouvèl-ya, yé bay Jéova prémyé plas annan yé lavi. — Li 1 Thessaloniciens 1:8, 9 ; 2:13.

Jéova ka asèpté annan so fanmi adoratèr-ya sa ki ka soti annan sé fo rélijyon-yan. Si ou ka asèpté so bèl envitasyon, ou ké divini so zanmi, ou ké annan roun fanmi plen ké lanmou é ou ké trapé lavi pou tout-tan. — Li Marc 10:29, 30 ; 2 Corinthiens 6:17, 18.

4. Kouman Bondjé ké randé tout sé imen-yan éré ?

Titalò sé fo rélijyon-yan ké rousouvwè yé jijman. A roun bon nouvèl. Bondjé ké soulajé sé moun-yan ki ka soufri akoz di sé fo rélijyon-yan asou tout latè-a. Sé fo rélijyon-yan pa ké janmen mété divizyon ni tronpé sé imen-yan ankò. Tout moun ké adoré sèl vré Bondjé-a annan menm rélijyion-an. — Li Révélation 18:20, 21 ; 21:3, 4.