Alé annan ròt enformasyon

Alé annan somèr-a

Bon nouvèl ki ka vini di Bondjé !

Ki bon nouvèl Bondjé gen pou nou ? Poukisa nou pouvé krè sa bon nouvèl-ya ? Sa brochir-a ka bay répons asou késyon ki moun ka pozé souvan.

Kouman sa brochir-a pouvé édé ou

Gras a sa brochir-a, pran plézi trapé enfòrmasyon dirèktéman annan Paròl Bondjé, Labib-a. Gadé kouman trapé roun vèrsé annan ou Labib.

Ki bon nouvèl i gen ?

Dékouvri ki nouvèl Bondjé gen pou nou,poukisa yé vréman enpòrtan jòdla é kisa nou divèt fè.

Bondjé : a kimoun ?

Ès Bondjé gen roun non ? Ès i ka enkyété so kò pou nou ?

Ès sa vré ki sé bon nouvèl-ya ki annan Labib-a ka vini di Bondjé ?

Kouman nou pouvé sèrten ki mésaj Labib-a vré ?

Jézi Kris : a kimoun ?

Anprann poukisa Jézi mouri, kisa ki ranson-an é kisa Jézi ka fè aprézan.

Ki projè Bondjé gen pou latè-a ?

Labib-a ka èspliké poukisa Bondjé kréyé latè-a, kitan sé soufrans-ya ké fini é sa ki ké pasé dimen pou latè-a ké sé moun-yan ki ka viv asou l’.

Ki èspwar i gen pou sé moun mouri-ya ?

Kisa ki ka pasé lò nou ka mouri ? Ès roun jou nou ké rouwè nou moun ki mouri-ya ?

A kisa ki Rwayonm Bondjé-a ?

Kimoun ki Rwa Rwayonm Bondjé é kisa sa Rwayonm-an ké fè ?

Poukisa Bondjé ka pèrmèt sa ki mové ké sé soufrans-ya ?

Kouman sa ki mové koumansé èkzisté ? Poukisa Bondjé pèrmèt sa jis jòdla ? Ès sé soufrans-ya ké fini roun jou ?

Kouman ou fanmi pouvé viv éré ?

Jéova, Bondjé éré-a, lé ki sé fanmi-ya viv éré. Dékouvri konsèy pratik Labib-a ka bay pou mari, fanm, papa, manman ké timoun.

Kouman ou pouvé rékonnèt vré rélijyon-an ?

Ès i gen roun sèl vré rélijyon ? Gadé senk pwen ki ka pèrmèt rékonnèt vré rélijyon-an.

Kouman sé prensip Labib-ya pouvé bon pou nou ?

Labib-a ka èspliké nou poukisa nou bizwen dirèksyon. Jézi bay nou dé prensip ki pi enpòrtan.

Kouman ou pouvé vini pròch di Bondjé ?

Ès Bondjé ka kouté tout sé lapriyè-ya ? Kouman fo nou priyè ? Ki ròt bagaj pou nou fè pou nou vini pròch di Bondjé ?

Ki bon nouvèl i gen asou sé rélijyon-yan ?

Ès tout sé imen-yan ké adoré sèl vré Bondjé-a ansanm roun jou ?

Poukisa Bondjé gen roun òrganizasyon ?

Labib-a ka anprann nou poukisa é kouman sé vré krétyen-yan òrganizé.

Poukisa ou divèt kontinyé étidyé Labib-a ?

Kouman pou fè sé lézòt-ya profité di konésans ou gen asou Bondjé é asou Labib-a ? Ki rélasyon ou pouvé kontinyé gen ké Bondjé ?