Néémi : « Jwa-la Jéova ka bay la sé fòs a zòt »

Néémi pran douvan pou rèkonstwi miray a Jérizalèm é pou édé pèp-la rèkoumansé adoré Jéova kon i té ka mandé.

Néémi : « Jwa-la Jéova ka bay la sé fòs a zòt » (1é Pati)

Néémi ka éséyé rèkonstwi miray a Jérizalèm magré i jwenn tout kalté difikilté.

Néémi : « Jwa-la Jéova ka bay la sé fòs a zòt » (2èm Pati)

Miray-la bout, men ès Néémi ké pé édé pèp-la rètouvé on bèl lanmityé èvè Jéova ?