Gadé sa ki adan

Ay adan lis a sé sijè-la

LÈSON 15

Montré kè voumenm sèten dè sa ou ka di

Montré kè voumenm sèten dè sa ou ka di

Ki diférans tini ant on moun ki sèten dè sa i ka di é on moun ki pa’a mèt dlo an bouch a-y, ki pa’a démòd, oben ki ka fòsé moun aksèpté lidé a-y ?