Gadé sa ki adan

Ay adan lis a sé sijè-la

 LÈSON 22

Ka yo ka fè adan on biwo nasyonal ?

Ka yo ka fè adan on biwo nasyonal ?

Lézil Salomon

Kanada

Afrik di Sid

On « biwo nasyonal » oben on « filyal », sé on Bétèl ki ka okipé dè prédikasyon-la adan yonn oben plizyè péyi. Adan on biwo nasyonal, ni moun ka travay adan diféran sèwvis. Ni sa ki ka tradui, sa ki a lenprimri oben ni sa ki la yo ka fè sé liv-la. Ni on pati ki ka voyé sé piblikasyon-la ba sé kongrégasyon-la, dòt ki ka produi vidéo é anrèjistrèman é ni onlo dòt sèwvis ankò.

Ni on komité ka òwganizé aktivité an nou. Adan chak biwo nasyonal, ni omwen twa ansyen ki kalifyé é ki ni onlo èkspéryans ka jéré tousa ki ka fèt, é yo ka fè sa anba dirèksyon a Komité santral la. Yo ka fòwmé sa nou ka kriyé « komité a filyal-la ». Komité-lasa ka fè Komité santral la sav kijan aktivité-la ka progrésé adan chak péyi ki anba rèsponsabilité a-y é i ka palé-y osi dè pwoblèm yo pé ka jwenn. Grasa sa, Komité santral la ka sav ki sijé pou-y dévlopé adan sé piblikasyon-la é ka pou-y mété o program a sé réinyon-la é a sé lasanblé-la. Komité santral la ni labitid voyé rèprézantan a-y vizité sé biwo nasyonal la pou édé komité a filyal-la asimé rèsponsabilité a-y byen konm i fo (Pwovèb 11:14). Pannan vizit-lasa, ni on réinyon èspésyal ki òwganizé pou ankourajé tout Témwen ki an téritwa a biwo nasyonal la.

I ka édé tout kongrégasyon ki anba rèsponsabilité a-y. Adan biwo nasyonal la, ni dé frè ki ka bay akò a yo pou fòwmé nouvo kongrégasyon. Ni sa ki ka jéré aktivité a sé pyonyé-la, ta sé misyonè-la, é ta sé sèwvitè a siwkonskripsyon la. Sé la osi yo ka òwganizé sé lasanblé-la, é konstriksyon a sé Sal di Wayòm la, san menm palé dè travay-la ki fèt la pou sé kongrégasyon-la rèsèvwa piblikasyon yo bizwen. Tousa ki ka fèt adan on biwo nasyonal ka pèwmèt prédikasyon-la fèt on mannyè byen òwganizé (1 Korentyen 14:33, 40).

  • Kijan komité a chak filyal ka édé Komité santral la ?

  • Ka yo ka fè adan on biwo nasyonal ?