Gadé sa ki adan

Ay adan lis a sé sijè-la

 LÈSON 27

Pouki rézon nou ni on bibliyotèk adan Sal di Wayòm an nou ?

Pouki rézon nou ni on bibliyotèk adan Sal di Wayòm an nou ?

Izrayèl

Répiblik tchèk

Bénen

Lézil Kayman

Pétèt ou té ké vlé fè déotwa rèchèch pou-w pé sa konnèt Bib-la pli byen ? Pétèt osi ou té ké enmé sav plis asi on vèwsé, on moun, on koté oben on biten yo ka palé dè-y an Bib-la ? Ès ou ja mandé-w si Pawòl a Bondyé pé édé-w réglé on pwoblèm ou ka jwenn ? Si répons-la sé wi, pa pè itilizé bibliyotèk a Sal di Wayòm la.

An bibliyotèk-la, ni onlo bon zouti pou fè rèchèch. Pétèt ou pa ni tout piblikasyon a Témwen a Jéova an lang a-w. Men adan bibliyotèk a Sal di Wayòm la, ou ké touvé onlo piblikasyon ki sòti pa ni lontan, é pétèt osi dòt vèrsyon a Labib, on bon diksyonnè é onlo dòt liv pou ranségné-w asi diféran sijé. Ou pé ay adan bibliyotèk-la avan oben apré sé réinyon-la. Si ni on òwdinatè, ou ké pé sèvi èvè on lojisyèl yo ka kriyé Watchtower Library. Sé on bibliyotèk élèktronik ki ni onlo piblikasyon an nou adan-y, é ki fasil a itilizé pou fè on rèchèch asi on sijé, on mo oben on vèwsé.

Bibliyotèk-la itil pou sa ki ni on pawtisipasyon adan réinyon Vi é Ministè la. Si ou ni on pawtisipasyon a préparé pou réinyon-lasa, pétèt ou ké touvé sa ou bizwen adan bibliyotèk a Sal di Wayòm la. Sé rèsponsab a réinyon Vi é Ministè la ki ka okipé dè bibliyotèk-la. Fò i asiré-y kè bibliyotèk-la toujou byen ranjé, é kè tout sé dènyé piblikasyon-la adan-y. Frè-lasa, oben Témwen-la ki ka étidyé Labib èvè-w la, pé montré-w kijan ou pé touvé sa ou bizwen. Men pon moun pa dwètèt pran on liv an bibliyotèk-la pou menné-y a kaz a-y. Fò-nou pran swen a sé liv-la é fò pa nou maké ayen anlè yo.

Bib-la ka èspliké kè, pou nou rivé « touvé konésans a Bondyé », fò-nou chèché-y « kon trézò ki kaché » (Pwovèb 2:1-5). Bibliyotèk a Sal di Wayòm la pé édé-w touvé-y.

  • Ka nou ka touvé adan bibliyotèk a Sal di Wayòm la ?

  • Kimoun ki pé édé-w itilizé bibliyotèk-la ?