Gadé sa ki adan

Ay adan lis a sé sijè-la

Pawòl douvan

Pawòl douvan

Adan tan rèd la nou ka viv la, mayé é fanmi ka touvé-yo andanjé. Ès ou ka di ou pé touvé lakontantman adan fanmi a-w ? Sa pa fasil, men ni mwayen rivé. Menmsi bwochi-lasa pa ka bay tout détay asi mayé, i ka ba-w prensip a Labib ki fyab é konsèy ki itil. Si ou ka mèt-yo an pratik, sa ké édé fanmi a-w touvé lakontantman.