Ka ki pé rann vi a fanmi a-w pli bèl ?

Ou pé rann vi a fanmi a-w pli bèl si ka ou suiv konsèy a Labib.

Pawòl douvan

Ou pé rann vi a fanmi a-w é mayé a-w pli bèl si ou ka suiv sé bon konsèy-la bazé asi Bib-la ki adan bwochi-lasa.

1é PATI

Kouté Bondyé pou mayé a-w vin bèl

Dé kèsyon tousenp pé édé mayé a-w fè douvan.

2èm PATI

Rété fidèl a moun-la ou mayé èvè-y la

Fidélité adan mayé, ès sé yenki pa fè adiltè ?

3èm PATI

Kijan zò pé rézoud sé pwoblèm-la

Sèlon jan zò ka jéré pwoblèm-la, mayé a zòt ké solid é bèl, oben i ké frajil é tris.

4èm PATI

Kijan zò pé jéré lajan a fanmi-la

Kijan fè lòt konfyans é palé èvè-y franchman pé édé fanmi-la ?

5èm PATI

Kijan ou pé viv anpé èvè fanmi a-w

Zò pé onoré paran a zòt san sa mèt dézòd adan mennaj a zòt.

6èm PATI

Jan on tibébé ka chanjé on mayé

Èskè ni on timoun pé fè mayé a-w dibyen ?

7èm PATI

Kijan pou lévé timoun a-w

Korijé pa vlé di sèlman pini, men sé fè on moun konprann poukwa fò i fè oben pa fè on biten.

8èm PATI 

Lè malè ka rivé

Mandé moun édé-w.

9èm PATI

Adoré Jéova an fanmi

Kijan ou pé pran plis plézi adoré Jéova an fanmi ?