Gadé sa ki adan

Ka Wayòm a Bondyé yé ?

Ka Wayòm a Bondyé yé ?

Sèlon vou, sé...

 • on biten nou ni andidan kè an nou.

 • on mond pawfé.

 • on gouvènman ki an syèl-la.

 MI SA LABIB KA DI

« Bondyé-la ki an syèl-la ké mèt an plas on Wayòm ki pé ké jen détui » (Daniel 2:44, Traduction du monde nouveau).

« Bondyé ban nou gason a-y, é gouvènman-la ké asi zépòl a-y » (Isaïe 9:6).

KA SA VLÉ DI POU-W

Grasa pwomès-lasa ou pé sèten :

 • ni on gouvènman ki onèt, ki bon é ki pé prokiré-w onlo bénédisyon dépi alè (Isaïe 48:17, 18).

 • ou ké ni lasanté èvè lakontantman, talè, adan on mond nouvo (Révélation 21:3, 4).

 ÈS NOU PÉ KWÈ SA LABIB KA DI ?

Wi, pou omwen dé rézon :

 • Jézi montré sa Wayòm a Bondyé ké fè. Jézi aprann disip a-y priyé pou Wayòm a Bondyé vin é pou volonté a Bondyé fèt si latè (Matthieu 6:9, 10). I montré kijan priyè-lasa ké réyalizé.

  Lè i té si tè, Jézi ba moun ki té ka mò fen manjé, i géri moun-malad, é i résisité moun-mò ! (Matthieu 15:29-38 ; Jean 11:38-44). Avan menm Jézi dirijé Wayòm a Bondyé, i té ja bay on bèl lidé asi bénédisyon Wayòm-lasa ké pòté ba lézòm (Révélation 11:15).

 • Tousa ki ka pasé toupatou si latè sé on prèv Wayòm a Bondyé toupré vin. Jézi té anonsé kè, jis avan Wayòm a Bondyé mèt lapé si latè, té ké ni lagè, tranmanndtè é moun ka mò fen (Matthieu 24:3, 7).

  Sé sa nou ka vwè jòdila. Asiré pa pétèt, Wayòm a Bondyé ké vin talè pou i woté tout sé pwoblèm-lasa.

 RÉFLÉCHI SI SA

Kijan lavi ké yé anba Wayòm a Bondyé ?

Labib ka réponn kèsyon-lasa adan PSAUME 37:29 é adan ISAÏE 65:21-23.