Gadé sa ki adan

Ès on jou moun-mò ké wouviv ?

Ès on jou moun-mò ké wouviv ?

Sèlon vou...

  • wi.

  • non.

  • pétèt.

 MI SA LABIB KA DI

« Ké ni on rézirèksyon » (Actes 24:15, Traduction du monde nouveau).

KA SA VLÉ DI POU-W

Pwomès-lasa ka :

konsolé-w lè ou pèd on moun ou té enmé (2 Corinthiens 1:3, 4),

fè kè ou pa pè lanmò ankò (Hébreux 2:15),

ba-w lèspwa vwè moun ou té enmé wouviv (Jean 5:28, 29).

 ÈS NOU PÉ KWÈ SA LABIB KA DI ?

Wi, pou omwen twa rézon :

  • Bondyé sé Kréyatè a lavi. Labib ka di Jéova Dyé sé « sous a lavi » (Psaume 36:9 ; Actes 17:24, 25). Asiré pa pétèt, sila ki ba nonm é zannimo lavi kapab wouba on moun-mò lavi.

  • Bondyé ja ni lokazyon résisité moun-mò. Labib ka èspliké kijan 8 moun ki té mò résisité pou yo kontinyé viv asi latè (jennmoun, granmoun, madanm, misyé oben timoun). Ni sa ki té sòti mò, men ni ondòt, sa té ja ka fè 4 jou i té adan on kavo ! (Jean 11:39-44).

  • Bondyé présé rikoumansé. Jéova hay lanmò ; pou-y sé on lènmi (1 Corinthiens 15:26). A pa ti anvi i anvi fin bat èvè lènmi-lasa. Grasa larézirèksyon, i ké fè lanmò disparèt. I ja bizwen lévé moun ki an mémwa a-y, pou i fè yo wouviv asi latè (Job 14:14, 15).

 RÉFLÉCHI SI SA

Poukisa nou ka vyéyi é nou ka mò ?

Labib ka réponn kèsyon-lasa adan GENÈSE 3:17-19 é adan ROMAINS 5:12.