Pwogram a Lasanblé réjyonal 2020

Pwogram a Lasanblé réjyonal a Témwen a Jéova 2020 « Toujou mèt jwa an tchè a zòt ! ».

Vandrèdi

Pwogram a vandrèdi-la bazé asi vèwsé a Filipyen 4:4 « Toujou mèt jwa an tchè a zòt grasa Ségnè-la. An ka woudi-y ankò : mèt jwa an tchè a zòt ! »

Sanmdi

Pwogram a sanmdi-la bazé asi vèwsé a Sòm 105:3 : « Fò zò fyèw dè non a-y ki sen. Fò séla ki ka chèché Jéova ni tchè-kontan. »

Dimanch

Pwogram a dimanch-la bazé asi vèwsé a Sòm 37:4 : « Touvé pli gran plézi a-w adan Jéova, é i ké ba-w sa tchè a-w anvi. »

Ransègnman

Ransègnman pou moun ki ké vin lasanblé.