Gadé sa ki adan

Ay adan lis a sé sijè-la

 LÈSON 15

Montré kè voumenm sèten dè sa ou ka di

Montré kè voumenm sèten dè sa ou ka di

1 Tésalonisyen 1:5

SA POU-W FÈ : Montré kè ou ka kwè vréman adan lavérité é kè sa ou ka di la enpòwtan.

KIJAN POU-W FÈ :

  • Pran tan préparé-w byen. Étidyé sijé-la jiskatan ou rivé konprann sé lidé enpòwtan la é vwè kijan Labib ka bay laprèv kè yo vré. Éséyé rézimé sé lidé enpòwtan la èvè dé mo ki senp. Adan sijé-la, réfléchi asi sa ki ké édé sé moun-la ki ka kouté-w la. Priyé Jéova pou mandé-y lèspri sen a-y.

  • Sèvi èvè dé mo ki ka montré kè ou sèten dè sa ou ka di. Olyé ou kontanté-w li sa ki maké, palé èvè mo a-w ki ta-w. Palé on jan ki ka montré kè ou sèten dè sa ou ka di.

  • Palé èvè tout tchè a-w. Fò ou palé pou yo tann-vou. É toupannan ou ka palé, gadé sé moun-la san jenné-yo.