Gadé sa ki adan

Ay adan lis a sé sijè-la

 LÈSON 12

Montré santiman é konpasyon

Montré santiman é konpasyon

1 Tésalonisyen 2:7, 8

SA POU-W FÈ : Montré sé moun-la ki ka kouté-w la sa ou ka rèsanti vréman é jan ou ka sousyé-w dè yo.

KIJAN POU-W FÈ :

  • Sonjé sé moun-la ki kay kouté-w la. Réfléchi asi sé pwoblèm-la yo ka jwenn la pou préparé tchè a-w. Éséyé imajiné sa yo ka rèsanti.

  • Pran tan chwazi mo a-w byen. Chèché ankourajé, konsolé é rann pli fò sé moun-la ki ka kouté-w la. Pa di dé biten ki té’é pé choké é pa kritiké moun ki pa Témwen ni sa yo ka kwè èvè tout tchè a yo nonplis.

  • Montré ou ka sousyé-w dè sé moun-la. Asi jan-la ou ka palé la é jès ou ka fè, montré sé moun-la ki ka kouté-w la kè ou ka sousyé-w dè yo. Fò figi a-w osi montré menm santiman-lasa, é pa oubliyé souri.