Gadé sa ki adan

Ay adan lis a sé sijè-la

Fè tchè a Jéova plézi !

Fè tchè a Jéova plézi !

Pwovèb 27:11

 LÈMATEN

 • 9.30 Mizik

 • 9.40 Kantik 29 é priyè

 • 9.50 Fè tchè a Jéova plézi !

 • 10.05 Diskou an kat pati : An-nou imité 4 kalité a Jéova

  • • Jistis-la

  • • Puisans-la

  • • Sajès-la

  • • Lanmou-la

 • 11.05 Kantik 81 é déotwa enfòwmasyon

 • 11.15 An-nou « pòté onlo fwi » pou onoré Jéova

 • 11.30 Diskou a batèm

 • 12.00 Kantik 49

 LAPRÉMIDI

 • 1.10 Mizik

 • 1.20 Kantik 28 é priyè

 • 1.30 Diskou piblik : Ou pé fè Jéova plézi ! Kijan ?

 • 2.00 Étid a Tou dè Gad la

 • 2.30 Kantik 35 é déotwa enfòwmasyon

 • 2.40 Diskou an kat pati : Fè Jéova plézi adan...

  • • Vi pèwsonèl a-w

  • • Fanmi a-w

  • • Lasanblé a-w

  • • Sa ou ka fè touléjou

 • 3.40 « Jwa-la Jéova ka bay la sé fòs a-zòt »

 • 4.15 Kantik 110 é priyè