Pwogram a lasanblé siwkonskripsyon 2020-2021 èvè rèsponsab a siwkonskripsyon-la

Sèvi èvè pwogram-la pou gadé kijan lasanblé-la ki ka fèt la ou ka rété la ka déwoulé. Tèm a lasanblé-la sé « Fè tchè a Jéova plézi ! »

Fè tchè a Jéova plézi !

Pwogram a lèmaten é laprémidi a lasanblé siwkonskripsyon èvè rèsponsab a siwkonskripsyon-la.

Kouté byen pou touvé répons a sé kèsyon-lasa

Yo ké bay répons a sé kèsyon-lasa pannan lasanblé-la.