Pwogram a lasanblé siwkonskripsyon 2020-2021 èvè on rèprézantan a biwo nasyonal la

Gadé pwogram a lasanblé siwkonskripsyon la èvè pawtisipasyon a on rèprézantan a biwo nasyonal la. Tèm a lasanblé-lasa sé : Jéova ka ban-nou lajwa.

Jéova ka ban-nou lajwa

Pwogram a lèmaten é laprémidi a lasanblé siwkonskripsyon èvè on rèprézantan a biwo nasyonal la.

Kouté byen pou touvé répons a sé kèsyon-lasa

Yo ké bay répons a sé kèsyon-lasa pannan lasanblé-la.