Gadé sa ki adan

Ay adan lis a sé sijè-la

« Lanmou ka rann pli fò »

« Lanmou ka rann pli fò »

1 KORENTYEN 8:1

 LÈMATEN

 • 9.30 Mizik

 • 9.40 Kantik 90 é priyè

 • 9.50 « Lakonésans ka plen on moun èvè òwgèy, alòskè lanmou ka rann pli fò »

 • 10.05 Diskou an twa pati : Yo rann lézòt pli fò

  • Bawnabé

  • Pòl

  • Dòwkas

 • 11.05 Kantik 79 é déotwa enfòwmasyon

 • 11.15 Montré plis lanmou ba moun ou ka jwenn an prédikasyon

 • 11.30 Diskou a batèm

 • 12.00 Kantik 52

 LAPRÉMIDI

 • 1.10 Mizik

 • 1.20 Kantik 107 é priyè

 • 1.30 Diskou piblik : Vré lanmou-la ka soutyenn lavérité. Ankijan ?

 • 2.00 Étid a Tou dè Gad la

 • 2.30 Kantik 101 é déotwa enfòwmasyon

 • 2.40 Diskou an twa pati : Fè pa a-w pou kò-la kontinyé grandi

  • Enmé sé vérité biblik la

  • Défann sajès-la ki adan komandman a Bondyé

  • Édé frè é sè a-w vin pli fò

 • 3.40 « Fè tout biten èvè lanmou »

 • 4.15 Kantik 105 é priyè