Gadé sa ki adan

Ay adan lis a sé sijè-la

Kouté byen pou touvé répons a sé kèsyon-lasa

Kouté byen pou touvé répons a sé kèsyon-lasa
  1. Poukwa lanmou pli enpòwtan ki lakonésans ? (1 Kor. 8:1)

  2. Kijan nou pé imité sèwvitè a Bondyé an tan lontan pou rann lasanblé-la pli fò ? (Wom. 13:8)

  3. Kijan nou pé montré nou ni plis lanmou ba moun nou ka jwenn an prédikasyon ? (1 Tés. 2:7, 8)

  4. Ka nou pé fè pou lasanblé krétyèn la kontinyé grandi ? (Éféz. 4:1-3, 11-16 ; 1 Tés. 5:11)

  5. Kijan nou pé fè tout biten èvè lanmou ? (1 Kor. 16:14)