Pwogram a lasanblé siwkonskripsyon 2019-2020 èvè rèsponsab a siwkonskripsyon-la

Sèvi èvè pwogram-la pou gadé kijan lasanblé-la ki ka fèt la ou ka rété la ka déwoulé. Tèm a lasanblé-la sé : « Lanmou ka rann pli fò »

« Lanmou ka rann pli fò »

Pwogram-la ké èspliké poukwa lanmou pli enpòwtan ki lakonésans, é kijan nou pé fè tout biten èvè lanmou.

Kouté byen pou touvé répons a sé kèsyon-lasa

Yo ké bay répons a sé kèsyon-lasa pannan lasanblé-la.