Pwogram a Lasanblé siwkonskripsyon 2019-2020​—Èvè on rèprézantan a biwo nasyonal la

Gadé pwogram a lasanblé siwkonskripsyon la èvè pawtisipasyon a on rèprézantan a biwo nasyonal la. Tèm a lasanblé-lasa sé « Enmé Jéova èvè tout tchè a-w ».

Enmé Jéova èvè tout tchè a-w

Pwogram-lasa ké édé-nou ni on lanmou pli fò pou Jéova é i ké ban-nou anvi montré on lanmou ki pa ka atann ayen anrètou.

Kouté byen pou touvé répons a sé kèsyon-lasa

Yo ké réponn a sé kèsyon-lasa pannan pwogram-la.