Kèsyon pou étidyé liv-la : « Jézi : chimen-la, vérité-la, lavi »

ÒPSYON POU TÉLÉCHAWJÉ