Gadé sa ki adan

Liv é bwochi pou étidyé Labib

Ou pé étidyé Labib tèm pa tèm èvè liv é bwochi ou téléchawjé asi paj lasa. Ni mwayen ou kouté piblikasyon kè nou anrèjistré an plizyè lang é gadé vidéo pou moun ki pa ka tann é ki pa ka palé (an lang èvè sign).

Chwazi on lang adan lis-la, é kliké si Chèché pou sav ki piblikasyon i ni an lang lasa é an ki fòwma ou pé touvé-yo. Maké on mòso a tit-la pou piblikasyon-la ou ka chèché-la parèt.

 

AFICHAJ

Pétèt dènyé chanjman yo fè adan sé piblikasyon nimérik-la pòkò parèt adan séla ki enprimé-la.