Gadé sa ki adan

Lèkti a Labib konsi sé té téat

Ou pé téléchawjé anrèjistrèman pou pé kouté pasaj a Labib. Toupannan ou ka kouté-yo, éséyé imajiné sa ki ka pasé. Pou rann lèkti-la pli vivan, yo jous ajouté son, mizik èvè komantè. I ni vidéo osi pou moun ki pa ka tann é ki pa ka palé (an lang èvè sign).

Chwazi on lang adan lis-la é kliké si Chèché pou vwè ki lèkti a Labib kon pyès téat ki ni an lang lasa. Maké on mòso a tit-la, oben non a on liv a Labib ou ka chèché, pou touvé lèkti a pasaj-la.

 

AFICHAJ