Gadé sa ki adan

Ay adan lis a sé sijè-la

 TRÉZÒ KI AN PAWÒL A BONDYÉ | ÈGZÒD 21-22

Konsidéré lavi menmjan ki Jéova

Konsidéré lavi menmjan ki Jéova

21:20, 22, 23, 28, 29

An zyé a Jéova, lavi ni onlo valè. Kijan nou pé montré kè nou ka ba lavi menm valè ki-y ?

  • An-nou kiltivé on lanmou é on rèspé ki fò toubònman pou pwochen an nou (Mat 22:39 ; 1Jn 3:15).

  • An-nou montré lanmou-lasa lè nou ka préché èvè toujou plis balan (1Ko 9:22, 23 ; 2P 3:9).

  • An-nou montré kè sékirité sé on biten ki vréman enpòwtan ban nou (Pw 22:3).

Kijan rèspé a lavi pé anpéché-nou vin rèsponsab a mò a on moun ?