Gadé sa ki adan

Ay adan lis a sé sijè-la

On lidé asi sa ou pé di

On lidé asi sa ou pé di

●○○ PRÈMYÉ KONTAK

Kèsyon : Pou ki rézon nou asi latè ?

Vèwsé : Jén 1:27, 28

Kèsyon pou pwochen fwa : Poukwa nou pé sèten kè Bondyé ké réyalizé projé a-y ?

○●○ PRÈMYÉ FWA OU KA VIRÉ

Kèsyon : Poukwa nou pé sèten kè Bondyé ké réyalizé projé a-y ?

Vèwsé : Joz 21:45

Kèsyon pou pwochen fwa : Ka Bondyé ka pwomèt pou dèmen ?

○○● DÉZYÈM FWA OU KA VIRÉ

Kèsyon : Ka Bondyé ka pwomèt pou dèmen ?

Vèwsé : Rév 21:4

Kèsyon pou pwochen fwa : Ka pou nou fè pou nou pwofité dè byenfé Bondyé pwomèt ?