Gadé sa ki adan

Ay adan lis a sé sijè-la

 VI A ON KRÉTYEN

Pa lésé mond-la enflyansé-zòt lè zò ka préparé mayé a zòt

Pa lésé mond-la enflyansé-zòt lè zò ka préparé mayé a zòt

Dé krétyen ki ka préparé mayé a yo ni onlo désizyon a pran. Yo pé ka sibi présyon pou imité sé gwo mayé-la kon sa ka fèt adan kilti a yo. Zanmi a yo é fanmi a yo ki ni bon lentansyon pé ni pwòp lidé a yo asi jan mayé-la dwèt fèt. Ki prensip a Labib ké édé dé moun ki kay mayé a préparé jou èspésyal lasa, jou a yo, pou konsyans a yo rété pwòp é pou yo pa ni ayen a règrété ?

MONTRÉ VIDÉO-LA DES MARIAGES QUI HONORENT JÉHOVAH, É APRÉSA RÉPONN A SÉ KÈSYON-LASA :

  • Kijan sé prensip-lasa ki adan Bib-la édé Nick é Juliana ?

  • Poukwa dé moun ki fyansé dwètèt chwazi konm dirèktè a fèt a mayé a yo on frè ki mi èspirityèlman ? (Jan 2:9, 10).

  • Pou ki rézon Nick é Juliana fè sé chwa-la yo fè la pou mayé a yo ?

  • Kimoun ki ni rèsponsabilité-la pou pran sé désizyon-la anrapò èvè sérémoni-la é fèt a mayé la ? (w06-F 15/10 25 § 10).