Gadé sa ki adan

Ay adan lis a sé sijè-la

 VI A ON KRÉTYEN

Jéova sav byen sa nou bizwen

Jéova sav byen sa nou bizwen

Lèsklav fidèl é prévwayan la ka ban-nou nouriti-la « o bon moman ». Sa ka montré kè Jéova, ki ka dirijé èsklav-lasa, konnèt sa nou bizwen adan domenn èspirityèl (Mat 24:45). Pawmi sé prèv-la nou ni la, ni sé lasanblé réjyonal la é sé réinyon a simenn-la.

GADÉ VIDÉO-LA RAPPORT 2017 DU COMITÉ POUR L’ENSEIGNEMENT, É RÉPONN A SÉ KÈSYON-LASA :

  • Kimoun ki dwèt rèsèvwa lonnè pou sé lasanblé réjyonal la ki ka rivé a bon moman-la, é poukisa ?

  • Konmen tan avan yo ka préparé on lasanblé réjyonal ?

  • Kijan yo ka chwazi sé sijé-la pou on lasanblé ?

  • Ki travay sa ka mandé lè yo ka préparé on lasanblé réjyonal ?

  • Kijan yo ka sèvi èvè métòd pou étidyé a lékòl a Galaad adan réinyon a simenn la ?

  • Kijan diféran sèwvis a Bétèl-la ka kolaboré pou préparé Kayé Vi é ministè ?

Kijan ou ka santi-w lè ou ka vwè nouriti èspirityèl la Jéova ka ban-nou la ?