Gadé sa ki adan

Ay adan lis a sé sijè-la

 TRÉZÒ KI AN PAWÒL A BONDYÉ | RÉVÉLASYON 1-3

« An sav sa ou ka fè »

« An sav sa ou ka fè »

1:20 ; 2:1, 2

  • « Sé sèt zétwal-la » : Sé ansyen-la ki wen la é adan on sans pli laj, tout sé ansyen-la.

  • « An men dwat [a Jézi] » : Sé zétwal-la anba men a Jézi, anba pouvwa a-y é anba dirèksyon a-y a san pou san. Si on frè adan komité a sé ansyen-la bizwen disiplin, Jézi ké fè ansòt pou sa fèt a moman-la é mannyè-la i fo la.

  • « Sé sèt chandèlyé an lò la » : Sé lasanblé krétyenn la. Menmjan chandèlyé a tant sakré la té ka voyé limyè, sé lasanblé krétyenn la ka voyé on limyè èspirityèl (Mat 5:14). Jézi ka « maché anmitan » a sé chandèlyé-la kivédi i ka jéré aktivité a tout sé lasanblé-la.