Frè é sè ki envité adan on lasanblé o Malawi ka réyini-yo lèswa pou gadé JW Télédifizyon.

KAYÉ VI É MINISTÈ Novanm 2019

On lidé asi sa ou pé di

Plizyè lidé asi sa ou pé di si rézon ki ka fè nou asi latè é si sa Bondyé pwomèt pou dèmen.

TRÉZÒ KI AN PAWÒL A BONDYÉ

Pa enmé ni mond-la ni sé biten-la ki adan-y la

Ka ki ké édé-nou pa lésé mond-la é tousa i ka fè pou atiré-nou chayé-nou lwen a Jéova ?

VI A ON KRÉTYEN

Pa lésé mond-la enflyansé-zòt lè zò ka préparé mayé a zòt

Ki prensip a Labib ké édé dé moun ki kay mayé a préparé jou èspésyal lasa, jou a yo, pou konsyans a yo rété pwòp é pou yo pa ni ayen a règrété ?

TRÉZÒ KI AN PAWÒL A BONDYÉ

Fò-nou goumé pou nou rété adan lavérité

Kijan nou ka « menné on gwo konba pou lafwa » ?

TRÉZÒ KI AN PAWÒL A BONDYÉ

« An sav sa ou ka fè »

Jézi o kouran a tousa ki ka pasé adan sé lasanblé-la é sé komité a sé ansyen-la anba pouvwa a-y a san pou san.

VI A ON KRÉTYEN

Jéova sav byen sa nou bizwen

Poukwa chak lasanblé ka sanm sa sé ègzaktèman sa nou bizwen ? Ka ki ka fè réinyon a simenn-la tèlman ankourajan é tèlman itil konsa ?

TRÉZÒ KI AN PAWÒL A BONDYÉ

Kat boug asi chouval ki ogalo

Larévélasyon ka palé dè kat boug a chouval ki ka kouri é jòdla nou témwen a kous senbolik a yo. Ka yochak ka rèprézanté ?

VI A ON KRÉTYEN

Jéova enmé sila ki ka bay èvè jwa

Kijan nou pé fè don pou soutyenn travay-la Témwen a Jéova ka fè adan téritwa an nou é asi tout latè ?