Gadé sa ki adan

Ay adan lis a sé sijè-la

6-12 juiyé

ÈGZÒD 6-7

6-12 juiyé
 • Kantik 150 é priyè

 • Pawòl pou koumansé (1 min)

TRÉZÒ KI AN PAWÒL A BONDYÉ

 • « Alèla ou kay vwè sa an ké fè Faraon » (10 min) :

  • Ègz 6:1 : Moyiz té ké ni lokazyon vwè « fòs a men » a Jéova.

  • Ègz 6:6, 7 : Jéova té ké sové Izrayèl (it-2-F 309 § 5).

  • Ègz 7:4, 5 : Faraon é sé Éjipsyen-la té ké fin pa konnèt kimoun ki Jéova (it-2-F 309 § 3-4).

 • An-nou fouyé pou jwenn trézò èspirityèl (10 min) :

  • Ègz 6:3 : An ki sans Jéova pa fè Abraam, Izaak, é Jakòb konnèt non a-y ? (it-2-F 1091 § 4-5).

  • Ègz 7:1 : Ankijan Moyiz té « kon Bondyé » pou Faraon é kijan Aawon divini on « pwofèt » pou Moyiz ? (it-2-F 308 § 6).

  • Ki trézò èspirityèl ou jwenn adan lèkti biblik a simenn-lasa asi Jéova, pou ministè-la oben adan ondòt domenn ?

 • Lèkti a Labib (4 min toutoplis) : Ègz 6:1-15 (th-F lèson 10)

PRAN MINISTÈ-LA OSÉRYÉ

 • Fè éfò pou li é pou anségné plibyen (10 min) : Ti kozé. Gadé vidéo-la Fè éfò pou touché tchè a moun, é fè on ti kozé asi lèson 19 a bwochi Li é anségné la.

 • Diskou (5 min toutoplis) : w15-F 15/1 9 § 6-7. Tèm : Di Jéova mèsi touléjou (th-F lèson 19).

VI A ON KRÉTYEN

 • Kantik 45

 • Sa lasanblé-la bizwen (15 min)

 • Étid biblik a lasanblé-la (30 min) : jy-F chap. 122 ; jyq chap. 122

 • Pawòl pou bout (3 min toutoplis)

 • Kantik 42 é priyè