Gadé sa ki adan

Ay adan lis a sé sijè-la

 TRÉZÒ KI AN PAWÒL A BONDYÉ | JÉNÈZ 38-39

Jéova pa jen lagé Jozèf

Jéova pa jen lagé Jozèf

39:1, 12-14, 20-23

Toupannan Jozèf té ka jwenn onpakèt éprèv, Jéova « fè-y réyisi adan tousa i té ka fè » é i fè-y « trapé favè a chèf a lajòl-la » (Jén 39:2, 3, 21-23). Ki lèson istwa-lasa ka aprann-nou ?

  • A pa pas nou ka jwenn éprèv sa vé di nou pèd favè a Jéova (Sòm 34:19).

  • Fò-nou chèché a vwè tout bon biten Jéova ka fè pou nou é fò-nou montré rèkonésans an nou (Flp 4:6, 7).

  • Fò-nou konté si Jéova pou i soutyenn-nou (Sòm 55:22).